Misi

  • Melaksanakan kurikulum yang dirancang dengan mengambilkira kelayakan kemasukan pelajar dan kebolehan pembelajaran yang berteras pada sains tingkahlaku, kejururawatan dan kesihatan.
  • Menggunakan perkhidmatan staf akademik yang professional dan berkaliber serta berwibawa dalam pelaksanaan kurikulum yang telah diiktiraf oleh Lembaga Jururawat Malaysia dan LAN.
  • Mengwujudkan suasana pembelajaran/pengajaran yang kondusif.
  • Memajukan kecerdasan serta pertumbuhan sosial dan sintesis ilmu pengetahuan, kemahiran interpersonal dan kemahiran klinikal.
  • Melahirkan graduan yang berkualiti, kompeten dan bersikap penyayang, prihatin serta memberi perkhidmatan yang selamat.
  • Utama

Kolej Universiti INSANIAH

09300 Kuala Ketil
Kedah Darul Aman, Malaysia
+6 04 415 5000 Fax 04 415 5050
admin@insaniah.edu.my
aduan@insaniah.edu.my


logo_setara logo_mqa