• Anjung Rektor

Anjung Rektor

 • drrektor4Dato’ Dr. Mohd. Fakhrudin Bin Abdul Mukti, anak jati Negeri Kedah Darul Aman dari Daerah Pendang telah dilantik sebagai Rektor Kolej Universiti Insaniah yang keempat mulai 01 Januari 2016.  Beliau diputerakan pada 09 haribulan Mac tahun 1957 telah bertemu jodoh dengan Datin Zaharah Binti Md. Hashim.  Pasangan ini dikurniakan lima cahayamata, empat putera dan seorang puteri.

  Berkelayakan Ijazah Doktor Falsafah dalam dalam bidang Islamic Studies – Islamic Theology dari University of Birmingham, UK. Beliau juga mempunyai Ijazah Sarjana dari Temple University, USA dalam bidang Comparative Religion disamping sarjana dalam bidang Falsafah Islam daripada Ain Shams University, Kaherah. Beliau juga mempunyai Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) dari Universiti Al-Azhar dalam bidang Akidah dan Falsafah. Dato’ Dr. Mohd Fakhrudin Bin Abdul Mukti merupakan pemegang biasiswa Kerajaan Negeri Kedah ke Universiti Al-azhar setelah memperolehi Syahadah Maktab Mahmud ‘Jayyid Jiddan’ pada tahun 1977.

  Beliau  pernah berkhidmat sebagai Duta Besar Malaysia ke Mesir selama 3 tahun dari 2010 hingga 2013.   Dalam tempoh ini juga, beliau dilantik sebagai  Timbalan Dekan kepada Duta-Duta Asian dari tahun 2012 hingga 2013.   Beliau pernah diberi kepercayaan sebagai Pengerusi Duta-Duta Asean di Mesir pada tahun 2011. Beliau juga pernah di beri tanggungjawab memangku Pengarah Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya serta Ketua Jabatan Aqidah dan Pemikiran Islam. Pencapaian yang cemerlang di samping kriteria yang melayakkan menyebabkan beliau dinaikkan pangkat Profesor Madya oleh Universiti Malaya ada tahun 2002.  

  Dato’ Dr. Mohd. Fakhrudin Bin Abdul Mukti juga sekarang adalah Presiden Rabitah Antarabangsa Alumni Al-Azhar Malaysia (World Association for Al-Azhar Graduates Malaysia - WAAG Malaysia), Ahli Jawatankuasa Persatuan Bekas Mahasiswa Islam Timur Tengah, di samping menganggotai Alumni of University of Al-Azhar, Global League of Al-Azhar Alumni, Alumni University of Birmingham UK, Koperasi Muslimin Berhad, Persatuan Kakitangan Akademik Universiti Malaya dan Koperasi Pekanbuku Universiti Malaya.
 • Alhamdulillah bersyukur kita ke hadrat Allah S.W.T. kerana dengan limpah rahmat dan izin-Nya maka dapatlah kita bersama-sama mengatur strategi dalam melaksanakan amanah, tugas dan tanggungjawab tahun 2014 dengan ikhlas dan iltizam dalam usaha untuk meningkatkan citra Kolej Universiti Insaniah (KUIN) di persada antarabangsa khususnya dalam bidang pembangunan akademik, Agama, Bangsa dan Negara.

  KUIN yang telah mengorak langkah hampir 18 tahun semakin matang dan mantap dalam menghadapi masa bagi memajukan bidang akademik serta mengukuhkan nama KUIN sebagai sebuah Institusi Pengajian Tinggi yang bertaraf global dan ternama.

  Sebagai sebuah Institusi Pengajian Tinggi yang ditubuhkan oleh kerajaan Negeri Kedah Darul Aman, KUIN mampu untuk melahirkan graduan-graduan yang berdaya saing dalam usaha pembangunan modal insan yang dapat memacu negara mencapai status sebagai sebuah negara maju. Transformasi budaya yang dicetuskan oleh KUIN merupakan satu cabaran besar dalam memantapkan pengurusan akademik dan pentadbiran KUIN ke arah yang lebih dinamik dan efisyen.

  Sesungguhnya kejayaan KUIN kini adalah hasil usaha dan komitmen bersungguh-sungguh yang telah ditunjukkan oleh seluruh warga KUIN bagi bersama-sama meningkatkan kecemerlangan diri dan meletakkan KUIN sebagai sebuah institusi yang ternama. Saya begitu yakin dan percaya semua warga KUIN merupakan warga yang terpilih dan mempunyai kompetensi yang tinggi di dalam bidang masing-masing. Hasrat KUIN ke arah mencapai universiti penuh menjelang tahun 2015, tidak akan menjadi kenyataan tanpa adanya modal insan yang berkualiti dan berkompetensi tinggi. Modal insan sebeginilah yang menjadi tulang belakang dan nadi yang menentukan prestasi sesebuah organisasi. Modal insan kompeten yang membangun dengan sempurna akan menjadi insan yang hebat atau juga digelar sebagai the 'towering individuals'.

  Akhir kata, semoga semua kebaikan ini dapat dimanfaatkan oleh pelbagai pihak dan memberikan impak yang positif kepada semua. Sebagai penutup bicara, hayatilah serangkap pantun warisan Melayu ini :

  "Padi segemal kepuk di hulu
  Sirih di hilir merekap junjungan
  Kepalang duduk menuntut ilmu
  Pasir sebutir jadikan intan"

  Sekian, terima kasih.

  والســلام


  Rektor
 • Transformasi Kolej Universiti Insaniah (KUIN) Menerusi Kepimpinan Melalui Hati (Al-Qalb)

  Satu perjumpaan Rektor bersama kakitangan KUIN telah diadakan pada 23 Februari 2014 bertempat di Dewan Sultan Abdul Halim Mua'dzam Shah, KUIN, Alor Setar. Majlis dianjurkan oleh Pusat Komunikasi Korporat dan Perhubungan Antarabangsa telah dihadiri lebih 400 kakitangan. Majlis dimulakan dengan bacaan Yasin secara beramai-ramai yang telah dipimpin oleh Datuk Syiekh Haji Roslan bin Haji Abd Halim, Imam Besar Masjid Negeri.

  Rektor KUIN di dalam ucapan beliau telah memberi penekanan terhadap isu hati. Beliau menghuraikan bagaimana proses transformasi KUIN ke arah kemajuan yang lebih baik dapat dicapai melalui kepimpinan melalui hati (a-Qalb) seperti Deklarasi Mekah 1974. Soal hati ini penting kerana ianya merupakan organ utama yang mampu melahirkan keihlasan. Melalui keihlasan ini, ianya bakal dizahirkan dalam bentuk tindakan yang diterjemahkan melalui akal. Maka dengan itu, ianya diharapkan mampu untuk menyumbang kepada pembangunan KUIN secara positif.

  Ini adapat dihuraikan lagi menerusi firman Allah SWT:
  Al-Hajj46maksudnya: Oleh itu, bukankah ada baiknya mereka mengembara di muka bumi supaya –dengan melihat kesan-kesan yang tersebut, mereka menjadi orang-orang yang ada hati yang dengannya mereka dapat memahami, atau ada telinga yang dengannya mereka dapat mendengar? (Tetapi kalaulah mereka mengembara pun tidak juga berguna) kerana keadaan yang sebenarnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta itu ialah mata hati yang ada di dalam dada. (Al-Hajj: 46)

  Rektor turut menyatakan dan menghuraikan berkenaan empat (4) teras utama Pelan Transformasi KUIN iaitu:-
  • Amalan urus tadbir korporat yang baik
  • Kelestarian kewangan
  • Kecemerlangan Akademik
  • Kebajikan staf dan pelajar
  Menyentuh isu kebajikan, Rektor memohon agar seluruh kakitangan KUIN berusaha untuk memelihara kebjikan KUIN. Beliau menyatakan bahawa kebajikan kakitangan akan terbela apabila kebajikan KUIN dijaga. Beliau turut menegaskan bahawa KUIN hanya mampu untuk berhijrah ke tahap yang lebih baik apabila setiap dari ahlinya (kakitangan) mampu untuk menyemai benih-benih yang positif di dalam hati (al-Qalb) untuk berubah.