• INFO KUIN
  • PROFIL KUIN
  • MOTO DAN FALSAFAH

Moto & Falsafah

MOTO

'PENEROKAAN KE ARAH KEBIJAKSANAAN'


FALSAFAH

Mengagungkan ilmu hakiki, membina, mengamal dan menyebarkan untuk mencapai kebahagian dunia dan akhirat melalui:

  1. Gabungan ilmu dan peradaban yang tulen.
  2. Gabungan kajian-kajian serta aktiviti-aktiviti duniawi dan ukhrawi.