• PRASISWAZAH
 • ASASI | LEPASAN SPM
 • PENGAJIAN ISLAM

PROGRAM ASASI PENGAJIAN ISLAM (A 9809)

Program Asasi Pengajian Islam bertujuan menyediakan pelajar untuk kemasukan ke Ijazah Sarjana Muda dalam jurusan Pengajian Islam.

Sistem Semester
Program Asasi KUIN menggunakan sistem 3 semester dalam setiap tahun akademik dan setiap semester mengandungi :

 • Kuliah 14 minggu
 • Ulangkaji 1 minggu
 • Peperiksaan 1 minggu
 • Cuti 2 minggu

Mohon Online ASASI, DIPLOMA, SARJANA MUDA

  • LIMA (5) kredit termasuk Bahasa Melayu.
  • LULUS SATU (1) subjek berkaitan.
  • Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya dan Diperakui SENAT Kolej Universiti Insaniah.
   
 • ASASI PENGAJIAN ISLAM / FOUNDATION IN ISLAMIC STUDIES
  SEM 1       BIL SUBJEK KOD KURSUS JAM KREDIT
  1 AL-MUTALAAH WA MAHARAH AL-QIRAAH  XBQ 013  3
  2 AL-MUHADATHAH WA AL-ISTIMA 1  XBH 013  3
  3 AL-NAHW WA AL-SARF 1  XBN 013  3
  4 AL-TAWHID WA AL-MANTIQ  XUA 014  4
  5 HIFZ AL-QURAN 1  XTQ 012  2
  6 ENGLISH 1  UBE 112  2
    JUMLAH   17
  ASASI PENGAJIAN ISLAM / FOUNDATION IN ISLAMIC STUDIES
  SEM 2       BIL SUBJEK KOD KURSUS JAM KREDIT
  1 AL-MUHADATHAH WA AL-ISTIMA 2 XBH 023  3
  2 AL-NAHW WA AL-SARF 2  XBN 023  3
  3 AL-TAFSIR WA ULUM AL-QURAN  XUT 014  4
  4 AL-HADITH WA ULUMUH  XUH 014  4
  5 ENGLISH 2  UBE 122  2
  6 HIFZ AL-QURAN 2 XTQ 022  2
    JUMLAH   18
  ASASI PENGAJIAN ISLAM / FOUNDATION IN ISLAMIC STUDIES
  SEM 3       BIL SUBJEK KOD KURSUS JAM KREDIT
  1 MAHARAH AL-KITABAH XBK 013  3
  2 AL-ADAB WA AL-BALAGHAH  XBA 013  3
  3 AL-FIQH WA USULUH  XSF 014  4
  4 AL-HALAQAH  XKH 012  2
  5 TEKNOLOGI MAKLUMAT  XMK 012  2
  6 ENGLISH 3 UBE  232  2
    JUMLAH   16
   
 • download pdf

   

   
  • Ijazah Sarjana Muda Usuluddin
  • Ijazah Sarjana Muda Syariah dan Undang-Undang
  • Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab
  • Ijazah Sarjana Muda Tahfiz dan Qiraat
   
 • Nombor Rujukan : A9809
  Nombor Siri Sijil : 05028
  Nama Kelayakan : Program Asasi Pengajian Islam
  Tarikh Akreditasi*   (dd/mm/yyyy) : Mulai 23/06/2010
  Peringkat Kelayakan : Program Asas
  Tahap MQF : Kelayakan ini untuk kemasukan ke program tahap lebih tinggi.
  Bidang NEC (National Education Code) : 010 (Basic / Broad, General Programmes)
  Bil. Kredit : 51
  Tempoh Pengajian :
    Bil. Minggu Bil. Semester Bil. Tahun
    Panjang 14 3 1
    Pendek 7 -
  Catatan : TB