• PRASISWAZAH
 • SARJANA MUDA | LEPASAN DIPLOMA | MATRIKULASI | STAM | STPM
 • USULUDDIN

Program Ijazah Sarjana Muda Usuluddin Dengan Kepujian (A7584)

Terdapat 50 kursus/subjek (bersamaan 124 jam kredit) ditawarkan dalam Program Sarjana Muda Usuluddin Dengan Kepujian. 80% daripada kursus-kursus tersebut adalah berkaitan dengan ilmu-ilmu asas dalam bidang Usuluddin seperti Akidah, Tafsir, Hadith, Dakwah, Pemikiran dan Falsafah Islam. Bahasa pengantar dalam pengajaran di Kulliyyah Usuluddin adalah Bahasa Arab.

Mohon Online ASASI, DIPLOMA, SARJANA MUDA

 • 1. Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) dalam bidang yang berkaitan, ATAU
  2. Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

   
 • TEMPOH PENGAJIAN
  8 Semester (4 Tahun)
   
  STRUKTUR PROGRAM
  SEMESTER 1
  KOD KURSUS KURSUS JAM KREDIT
  DHH 1013 AL-HADITH 3
  DAA 1013 AL-TAWHID 3
  DDT 1013 AL-TASAWUF WA AL-AKHLAQ 3
  LAA 1012 AL-NAHW WA AL-SARF 2
  TQT 1011 AL-TAJWID 1
  UKK 1012 ASAS PENGENALAN KOMPUTER 2
  UBE 1000 FOUNDATION ENGLISH 0
  XXX 1011 KO-KURIKULUM 1 1
  JUMLAH 15

   

  SEMESTER 2
  KOD KURSUS KURSUS JAM KREDIT
  TQJ 1011 HIFZ AL-QURAN JUZUK 1 & 2 1
  DTQ 1013 AL-TAFSIR QAWAIDUH WA SYAWAHIDUH 3
  DTS 1013 ULUM AL-QURAN 3
  DHU 1013 ULUM AL-HADIS 3
  DDA 1013 AL-DA'WAH WA AL-KHITBAH 3
  UBE 1012 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSE 2
  XXX 1021 KO-KURIKULUM 2 1
  JUMLAH 16

   

  SEMESTER 3
  KOD KURSUS KURSUS JAM KREDIT
  DDM 2013 MUQARANAH AL-ADYAN 3
  DAM 2013 AL-MANTIQ 3
  DDS 2013 AL-SIRAH AL-TAHLILIYAH 3
  SFM 2012 FIQH AL-MUAMALAT 2
  UBE 2022 ENGLIS FOR ACADEMIC READING & WRITING 2
  JUMLAH 13

   

  SEMESTER 4
  KOD KURSUS KURSUS JAM KREDIT
  TQJ 2021 HIFZ AL-QURAN JUZUK 3 & 4 1
  DHH 2023 HADIS AL-AHKAM 3
  DAA 2023 AL-AQIDAH 3
  DDN 2013 AL-NUZUM AL-ISLAMIYYAH 3
  DAM 2013 AL-FALSAFAH AL-'AMMAH 3
  UBE 2032 PUBLIC SPEAKING 2
  JUMLAH 15

   

  SEMESTER 5
  KOD KURSUS KURSUS JAM KREDIT
  DTM 3013 MANAHIJ AL-MUFASSIRIN 3
  DHK 3013 HADIS AL-TAHLILI 3
  DAS 3013 AL-FIRAQ 3
  DDA 3023 AL-DAKWAH WAL-KHITABAH 3
  DAS 3023 AL-TAYYARAT AL-FIKRIYYAH 3
  JUMLAH 15

   

  SEMESTER 6
  KOD KURSUS KURSUS JAM KREDIT
  TQJ 3031 HIFZ AL-QURAN JUZUK 5 & 6 1
  DTK 3013 AL-TAFSIR AL-MAWDHU'I 3
  DHM 3013 ILMU AL-RIJAL WA MANAHIJ AL-MUHADITHIN 3
  DTD 3013 AL-DAKHIL FI AL-TAFSIR 3
  MPW 2033 PENGAJIAN MALAYSIA 3
  MPW 3013 BAHASA KEBANGSAAN A/B 3
  JUMLAH 16

   

  SEMESTER 7
  KOD KURSUS KURSUS JAM KREDIT
  DHT 4013 AL-HADIS AL-MAWDHUI 3
  DTS 4013 DIRASAT QURANIYYAH 3
  DDI 4013 AL-ISTISHRAQ WA-TABSYIR 3
  SFU 4012 USUL FIQH 2
  UPM 4012 METODOLOGI PENDIDIKAN 2
  MPW 2043 PENGAJIAN ISLAM 2
  JUMLAH 16

   

  SEMESTER 8
  KOD KURSUS KURSUS JAM KREDIT
  TQJ 4041 HIFZ AL-QURAN JUZUK 7 & 8 3
  DTT 4013 AL-TAFSIR AL-TAHLILI 3
  DAP 4033 AL-FIKR AL-ISLAMI AL-HADITH 3
  DHU 4023 AL-TAKHRIJ WA QA'AH AL-BAHTH 2
  DAF 4023 AL-FALSAFAH AL-ISLAMIYYAH 1
  MPE 4012 ASAS KEUSAHAWANAN 2
  JUMLAH 15
   
 • download pdf

   
 • Graduan Ijazah Sarjana Muda Usuluddin Dengan Kepujian berpeluang melanjutkan pengajian ke peringkat Sarjana (MA) di Kolej Universiti Insaniah dan mana-mana IPTA,  IPTS atau instutisi-institusi pengajian tinggi luar Negara dalam bidang-bidang berikut :

  • Pengajian Islam
  • Falsafah Islam
  • Usuluddin
  • Al-Quran dan Sunnah
  • Tamadun
  • Falsafah
  • Sains Sosial
  • Kemanusiaan
  • Sains Politik
  • Kaunseling
  • Pengurusan dan Pentadbiran
  • Pengurusan Perniagaan
  • Perbankan dan Kewangan Islam
   
 • Nombor Rujukan : A7584
  Nombor Siri Sijil : 04768
  Nama Kelayakan : Ijazah Sarjana Muda Usuluddin Dengan Kepujian
  Tarikh Akreditasi*   (dd/mm/yyyy) : Mulai 25/04/2008
  Peringkat Kelayakan : Sarjana Muda
  Tahap MQF : 6
  Bidang NEC (National Education Code) : 221 (Religion)
  Bil. Kredit : 123
  Tempoh Pengajian :
    Bil. Minggu Bil. Semester Bil. Tahun
    Panjang 14 8 3
    Pendek 7 -
  Catatan : TB
        
 • Antara karier yang boleh diceburi oleh graduan Kulliyyah Usuluddin Kolej Universiti Insaniah adalah profesion dalam bidang sastera dan sosial (gred41 dalam perkhidmatan awam), antaranya adalah seperti berikut:
  •     Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (DG 41)
  •     Tutor Kulliyyah
  •     Pegawai Penyelidik Jabatan Mufti Negeri
  •     Pegawai Sumber Manusia
  •     Pegawai Kor Agama Tentera Diraja Malaysia
  •     Pegawai Polis/BAKA
  •     Pegawai Agama Daerah
  •     Pegawai Penguatkuasa
  •     Pegawai Pembangunan Masyarakat
  •     Pegawai Psikologi