• SISWAZAH
 • SARJANA | LEPASAN SARJANA MUDA
 • SYARIAH

Program Ijazah Sarjana Syariah (A9805)

Mohon Online SARJANA DAN PHD

 • •    Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) dalam bidang yang berkaitan ATAU
  •    Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia

  ·         Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) dalam bidang yang berkaitan ATAU

  Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia
   
  • Fiqh Muamalat
  • Dirasat Thaliliyyah Lil Mazhab Al Syafi’i
  • Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah 1
  • Athar Al-Qawa’id Al-Usuliyyah
  • Al-Bahth Al-‘Ilmi Wa Kitabatuh
  • Hifz Al-Quran (Al-Dzariyat Al-Tahrim)
  • Hifz Al-Quran 2
  • Al-Fiqh 2
  • Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
  • Al-Tarikat Wa Al-Mirath
  • Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah 2
  • Usul Al-Fiqh
  • Dissertation
   
 • -

   
 • -

   
 • Nombor Rujukan : A9805
  Nombor Siri Sijil : 06316
  Nama Kelayakan : Ijazah Sarjana Syariah
  Tarikh Akreditasi*   (dd/mm/yyyy) : Mulai 23/03/2011
  Peringkat Kelayakan : Sarjana
  Tahap MQF : 7
  Bidang NEC (National Education Code) : 221 (Religion)
  Bil. Kredit : 42 (Struktur B)
  Tempoh Pengajian :
    Bil. Minggu Bil. Semester Bil. Tahun
    Panjang 14 3 1.5
    Pendek 7 -
  Catatan : Program ini juga dijalankan secara separuh masa.
        
 • -