• SISWAZAH
 • DOKTOR FALSAFAH | LEPASAN SARJANA
 • USULUDDIN

Program Ijazah Doktor Falsafah Usuluddin

Program Doktor Falsafah Usuluddin mula ditawarkan pada tahun 2009 telah mendapat akreditasi penuh dari Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) pada tahun 2011. 

 Mohon Online SARJANA DAN PHD

  • Mempunyai Ijazah Sarjana yang baik dalam bidang Usuluddin dari Kolej Universiti Insaniah atau mana-mana Universiti yang diiktiraf oleh Senat; atau

  • Mempunyai Ijazah Sarjana dalam bidang Pengajian Islam atau Al-Quran dan Sunnah atau Dakwah atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Senat Kolej Universiti Insaniah; atau

  • Kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengan Ijazah Sarjana dan mempunyai kelayakan lain atau pengalaman-pengalaman yang diiktiraf oleh Senat.

   
 • MOD PROGRAM

  • Penyelidikan (Penulisan tesis dalam Bahasa Arab, Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris)

  TEMPOH PENGAJIAN

  SEPENUH MASA Semester 4 hingga 12
  Tahun 2 hingga 6
  SEPARUH MASA Semester 8 hingga 16
  Tahun 4 hingga 8
   
 • -

   
 • -

   
 • -

   
 • Antara karier yang boleh diceburi oleh graduan Kulliyyah Usuluddin Kolej Universiti Insaniah adalah profesion dalam bidang sastera dan sosial (gred41 dalam perkhidmatan awam), antaranya adalah seperti berikut:

  • Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (DG 41)
  • Tutor Kulliyyah
  • Pegawai Penyelidik Jabatan Mufti Negeri
  • Pegawai Sumber Manusia
  • Pegawai Kor Agama Tentera Diraja Malaysia
  • Pegawai Polis/BAKA
  • Pegawai Agama Daerah
  • Pegawai Penguatkuasa
  • Pegawai Pembangunan Masyarakat
  • Pegawai Psikologi